Onze visie en missie

Op particulier initiatief is op 9 augustus 2016 de stichting SoGoed opgericht.

Wat is het doel van de stichting?

Het doel van de stichting is het opzetten van projecten die een bijdrage leveren aan minder voedselverspilling en het opzetten van projecten om mensen te helpen die in armoede leven in de samenleving.